Over Cultuurherstel

Image for Over Cultuurherstel

Over Cultuurherstel

Cultuurherstel is een platform waar coaching door ervaren professionals uit het bedrijfsleven beschikbaar is voor kunstinstellingen in de provincie Noord-Holland.

Er is een grote variëteit aan instellingen, ieder met eigen karakteristieken, die op verschillende manieren geraakt zijn door Covid 19. De marktvraag is veranderd, nieuwe online mogelijkheden worden benut, waardoor aanpassingen in de verdienmodellen gewenst zijn. Door kennis en kunstinstellingen aan elkaar te koppelen draagt Cultuurherstel bij aan het uitvinden van alternatieve financieringsvormen.

Methode

Cultuurherstel ontwikkelt en onderhoudt een netwerk van ervaren directieleden en professionals, die zich vanuit hun maatschappelijke betrokkenheid voor enkele uren in de week (pro bono) willen inzetten. Ze komen uit de zakelijke dienstverlening en consultancy, het openbaar bestuur en de cultuursector.
Cultuurherstel matcht deze coaches met kunstinstellingen die (tijdelijk) behoefte hebben aan zakelijk advies op het niveau van directie en toezichthouders.

De eerste stap in een adviestraject is de Quick Scan, mogelijk gevolgd door een inventariserend gesprek van de instelling met Cultuurherstel. Op basis hiervan kan het type coach worden gekozen dat het best past bij de instelling en het specifieke probleem.

Het slotakkoord wordt gevormd door een adequaat financieringsplan, waarmee de beoogde activiteiten voor de middellange termijn van ‘dekking’ worden voorzien. Cultuurherstel zoekt hiertoe de samenwerking met Cultuur+Ondernemen, dat ruime ervaring heeft met het verstrekken van financieringen aan de culturele sector.