Nieuws

Image for Lancering platform

Lancering platform

Op zaterdag 26 juni lanceren het AFK en de Amsterdamse Kunstraad Cultuurherstel, het platform voor professioneel, financieel advies voor kunstinstellingen in Noord-Holland, gesubsidieerd of niet-gesubsidieerd.
Lees hier het persbericht.

Persbericht, 18 juni 2021

Cultuurherstel

Cultuurherstel is een nieuw platform waar financiële kennis en culturele organisaties samen worden gebracht. Via Cultuurherstel kunnen culturele organisaties met behulp van een coach hun financiële basis versterken en zo nodig een lening afsluiten. Het platform is een samenwerking met Cultuur+Ondernemen en is mogelijk gemaakt door de provincie Noord-Holland en gemeente Amsterdam.

Waarom Cultuurherstel?

De recente heropening van de kunstsector biedt culturele organisaties perspectief, maar ook de nodige uitdagingen. Door de grote onzekerheden staat onder meer de uitvoering van nieuw werk onder druk en neemt de noodzaak voor nieuwe verdienmodellen toe. De Raad voor Cultuur en de Taskforce Culturele en Creatieve Sector onderschrijven deze ontwikkelingen in hun recent verschenen Investeringsagenda en een eerder deze maand verschenen brief aan de Tweede Kamer.

Cultuurherstel (voorheen Maatschappij voor Behoud van Kunst & Cultuur) heeft als doel bij te dragen aan de structurele versterking van de kunst- cultuur en erfgoedsector. Door gesubsidieerde en niet-gesubsidieerde organisaties bij te staan in het investeren in een toekomstbestendige bedrijfsvoering en nieuwe manieren van werken. Impulsen die indirect ten goede komen aan de talrijke zzp’ers voor wie culturele organisaties opdrachtgever zijn.

Professioneel advies, coaching & financiële kennis

Cultuurherstel is een platform voor bedrijfsmatige coaching van- en advies aan culturele organisaties, over alle aspecten van de financieel-economische bedrijfsvoering. Ervaren professionals en directieleden uit de zakelijke dienstverlening en consultancy, het openbaar bestuur en de cultuursector stellen hun diensten beschikbaar voor directies van culturele instellingen in heel Noord-Holland. Alle adviseurs zijn professionals met hart voor de culturele sector. Cultuurherstel koppelt financiële kennis en kunstinstellingen aan elkaar in een begeleid adviestraject op maat, een cultuurlening onder passende voorwaarden maakt onderdeel uit van de mogelijkheden. Zo draagt Cultuurherstel bij aan de inzet van alternatieve financieringsvormen.

Lancering platform

Op zaterdag 26 juni a.s. lanceren het AFK en de Amsterdamse Kunstraad Cultuurherstel als platform voor professioneel advies en financiële kennis voor kunstinstellingen in Noord-Holland; gesubsidieerd of niet-gesubsidieerd. De lancering vindt plaats in het Frans Hals Museum in Haarlem – onder meer in aanwezigheid van Zita Pels, gedeputeerde van de provincie Noord-Holland en Touria Meliani, wethouder Kunst en Cultuur van de gemeente Amsterdam.

De provincie Noord-Holland en de gemeente Amsterdam ondersteunen de versterking van de kunstcultuur en erfgoedsector. De provincie levert een bijdrage aan Cultuurherstel vanuit het Economisch Herstel en Duurzaamheidsfonds, de gemeente vanuit het Steunplan Kunst en Cultuur

Lees hier het volledige persbericht.