Visie

Image for Visie

Visie

Felix Rottenberg en Laurien Saraber zijn de initiatiefnemers van Cultuurherstel. Zij vinden dat een sterke culturele sector niet alleen afhankelijk moet zijn van subsidie.

De financiering van de kunsten kan gevarieerder en moet openingen laten voor grote en kleine begunstigers die als cultuurminnaar een bijdrage willen leveren.
Meer maatwerk in de financiering helpt om uit de crisis te komen en zal de sector toekomstbestendiger en sterker maken.

Idee

Aan het begin van de coronacrisis, toen alle culturele instellingen van de ene op de andere dag geen publiek meer mochten ontvangen, gaf de voorzitter van de kunstraad een interview aan Het Parool. Het was op dat moment nog niet duidelijk hoelang de coronacrisis ging duren en hoe diep het dal zou worden, waar de sector door heen moest. Felix Rottenberg lanceerde toen zijn idee voor een publiek-private ‘bank’ voor het herstel van de culturele infrastructuur.

Voor de uitwerking van deze gedachte wendde Rottenberg zich tot de toenmalige directeur van het Amsterdams Fonds voor de Kunst (AFK), Annabelle Birnie. Het fonds, dat tegenwoordig onder leiding staat van Laurien Saraber, heeft ervaring met cultuurleningen en samenwerking met private cultuurfondsen. Kunstraad en AFK vonden een groot commercieel adviesbureau bereid onderzoek te doen naar de verliezen in de cultuursector en op basis daarvan scenario’s te bedenken voor de terugkeer naar ‘normaal’.

Opbouw

In het najaar van 2020 werd Hans van Hooren als kwartiermaker aangesteld. Hij heeft een achtergrond in de financiële dienstverlening en bood aan hier zijn schouders onder te zetten. Het is aan zijn inzet en ervaring te danken dat Cultuurherstel in korte tijd is opgebouwd.

Cultuurherstel wordt gedragen door de provincie Noord-Holland, die geld beschikbaar heeft gesteld voor cultuurleningen. De gemeente Amsterdam financiert Cultuurherstel in deze opbouwfase.

Felix Rottenberg, voorzitter Amsterdamse Kunstraad
Laurien Saraber, directeur-bestuurder Amsterdams Fonds voor de Kunst