Nieuws

Provincie Noord-Holland steunt cultuur- en erfgoed organisaties met nieuwe subsidieregelingen

De provincie zet in 2022 1,5 miljoen euro in voor 2 nieuwe subsidieregelingen voor professionele cultuur- en erfgoed organisaties naast de twee bestaande projecten Cultuurherstel en de Cultuurlening. De subsidie is bedoeld voor innovatieve – of samenwerkingsprojecten.

Gedeputeerde Cultuur Zita Pels: “De provincie Noord-Holland vindt dat de culturele en creatieve sector een belangrijke bijdrage levert aan het economisch klimaat, en daarnaast een onvervangbare rol speelt bij het geestelijk welbevinden van de inwoners van Noord-Holland. Daarom steunt de provincie de culturele sector, die hard is geraakt door de corona crisis, met een pakket aan maatregelen. Het is al mogelijk om gebruik te maken van Cultuurherstel en de Cultuurlening. Nu komen er nog 2 subsidieregelingen bij.”

De nieuwe subsidie Impuls innovatie kan bijvoorbeeld worden gebruikt voor het produceren van voorstellingen door nieuwe makers of het maken van videoregistraties waarmee meer en ander publiek kan worden bereikt via livestreams. Er is ook financiële ondersteuning mogelijk voor projecten die zich richten op het versterken van de inzet van vrijwilligers en samenwerking met bijvoorbeeld zorginstellingen of sportverenigingen, via de regeling Impuls Samenwerking.    

Zita Pels: “Veel culturele organisaties hebben de corona crisis aangegrepen om ervaringen op te doen met nieuwe werkwijzen, variërend van livestreams en online lessen tot digitalisering van collecties en podcasts. Het blijkt dat veel nieuwe werkwijzen een structureel karakter kunnen krijgen die ten goede komt aan de continuïteit van de culturele- en erfgoed sector. Daarnaast zien wij dat dat nieuwe lokale en regionale samenwerking kansen biedt.”

Lees het gehele persbericht hier.