Nieuws

Tips en adviezen voor Cultuurherstel-coaches

Op 2 november jl. ontmoetten de coaches elkaar voor het eerst, op een Cultuurherstel-bijeenkomst in Pakhuis de Zwijger. Samen keken ze naar actuele financiële uitdagingen in de cultuursector.

Kansen zien en benutten

Hoe kan bedrijfskundige kennis en expertise helpen om culturele instellingen weerbaarder te maken?

Volgens projectleider Hans van Hooren leveren de coaches een essentiële bijdrage, maar levert het hen ook veel op: ‘Er is veel goed werk te doen, werk dat niet veel tijd hoeft te kosten. Het is heel verrijkend om je in deze sector te bewegen.’

De tips en adviezen uit de bijeenkomst delen we graag:

  1. Stap als coach met open een blik in een Cultuurherstel-traject. Je hoeft niet veel van de sector te weten.
  2. Geef instellingen de tijd en leer zelf instellingen kennen, door hun werk te bekijken of voorstellingen te bezoeken.
  3. Help instellingen om kansen te zien, kansen te benutten en verantwoord risico’s te nemen.
  4. Kleinere instellingen zijn niet gewend om vanuit businessmodellen te denken en werken van de ene subsidie naar de andere.
  5. Probeer de sector niet te veranderen. Ga van makers geen ondernemers maken.
  6. Als je deze sector gaat adviseren, weet dan welke wetmatigheden er zijn: cultuur kost meer dan het oplevert.
  7. Blijf je bewust van de maatschappelijke waarde. Probeer vanuit die context het financiële plaatje te bekijken.
  8. Zet instellingen aan tot innoveren en laat ze niet afwachten tot alles terug bij het oude is.
  9. Instellingen willen door met digitalisering, maar 80% kan dit niet op eigen kracht.
  10. Help instellingen om los te komen van hun calimerocomplex. Geef hen het gevoel dat zij ertoe doen.